Oferta szkoły

Nasi uczniowie biorą co roku udział w wielu konkursach i zawodach sportowych osiągając sukcesy. Więcej o ofercie naszej szkoły niżej.

 

Przydatne linki

Logowanie do dziennika elektronicznego

Platforma e-learningowa szkoły

 

Dla uczniów i rodziców

do 18.04.21 r.- nauka zdalna dla uczniów klas I-VIII

Telefon wsparcia 511 652 812 poradnia pn. i wt. 18-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcielibyście wygrać pracownię multimedialną dla swojej szkoły, weźcie udział w konkursie na temat Funduszy Norweskich i EOG! Do wygrania aż sto pracowni multimedialnych składających się z kilkunastu laptopów i szafy do ich przechowywania. Sprawdźcie, co zrobić, by wziąć udział w konkursie.

Czy wiecie, co to są Fundusze Norweskie i EOG? Jeśli jeszcze nie wiecie, najważniejsze informacje na ich temat znajdziecie na stronie internetowej

eog.gov.pl

i profilu tych Funduszy na Facebook’u

https://www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG

lub na stronie konkursu. Ta wiedza będzie niezbędna, aby wykonać zadanie konkursowe.

Obejrzyjcie film

https://youtu.be/wlkWtjveYlE

 

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice cyfrowej, ale wysłać należy ją w określonych w regulaminie formatach. Tematyka tych prac musi być związana właśnie z Funduszami Norweskimi i EOG – tu musicie wykazać się pomysłowością oraz wiedzą dotyczącą państw-darczyńców.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczniowie szkół podstawowych, którzy są podzieleni na drużyny. Drużyna składa się z maksymalnie 9 uczniów i Koordynatora Projektu, odpowiadającego za udział drużyny w Konkursie. O tym, jak liczne mogą być drużyny, ile prac mogą przygotować i przesłać, dowiecie się z Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie

www.otymsiewie.pl

ZASADY KONKURSU (wyciąg z regulaminu)

1. Konkurs składa się z jednego etapu, na końcu którego zostanie wyłonionych 100 Laureatów.

 2. Udział w Konkursie polega na opracowaniu przez drużynę i zgłoszeniu przez Koordynatora Projektu Organizatorowi pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.

3. Praca zostanie przedstawiona1 w formie plików o formacie oraz limicie: a) pliki mp4, animowany gif do 200MB, b) jpg, png do 20MB.

4. Do Konkursu szkoła zgłasza wybrane przez siebie prace stworzone przez drużyny. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac. Każda drużyna może zgłosić wyłącznie jedną pracę. Koordynator Projektu i uczeń mogą być członkiem tylko jednej drużyny.

 5. Za ustalenie zasad wyłonienia drużyny i jej wyłonienie odpowiedzialny jest Koordynator Projektu.

6. Koordynator Projektu przekazuje wyłonioną pracę do Organizatora Konkursu do dnia 31.03.2021 w formie plików graficznych lub plików wideo za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie www.otymsiewie.pl.

7. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, nazwę szkoły, imię i nazwisko Koordynatora Projektu, adres kontaktowy e-mail, nr telefonu, NIP szkoły oraz niezbędne zgody i oświadczenia wymienione poniżej w Regulaminie.

8. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które w całości powstały na potrzeby Konkursu oraz nie były zgłoszone w innych konkursach, ani wykorzystywane do innych celów.

9. Koordynator Projektu, zgłaszając pracę oraz Uczestników do Konkursu:

a) oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz że zaakceptowali go również Uczestnicy Konkursu, w szczególności w zakresie postanowień Rozdziału V;

b) zapewnia, że Uczestnicy Konkursu posiadają autorskie prawa majątkowe do zgłaszanej pracy konkursowej, a zgłoszona praca nie narusza niczyich praw, np. nie wykorzystuje wizerunku lub utworów innych osób, bez wymaganej prawem zgody;

c) oświadcza, że autorami pracy zgłoszonej do Konkursu są uczniowie ze zgłoszonej drużyny oraz że posiada uprawnienia do zgłoszenia pracy drużyny do Konkursu, a także posiada zgody na jej wykorzystanie przez Organizatora, w zakresie niezbędnym dla dokonania weryfikacji prac w Konkursie. W odniesieniu do drużyny z danej szkoły, zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest w imieniu wszystkich autorów pracy konkursowej. W związku z udzieleniem zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje wynagrodzenie.

Oferta szkoły

Nasza szkoła mieści się w budynku usytuowanym blisko zabytkowego parku. Jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom. W szkole pracuje doświadczona kadra pedagogiczna.

Więcej

 

Z historii szkoły

Źródła historyczne mówią, że od dawnych czasów istniała w Brzózie szkoła parafialna. W 1595 roku posiadała dom z ogrodem. Rektora i kantora utrzymywał ówczesny pleban dając 4zł rocznie.

Więcej

 

Z dziejów Brzózy

Brzóza to duża wieś leżąca na skraju Puszczy Kozienickiej. Pierwsze wzmianki o Brzózie sięgają wieku XIV, w którym to czasie wieś była królewszczyzną.

Więcej

Biblioteka Publiczna aktywnie współpracuje z naszą szkołą. Prowadzone są lekcje biblioteczne, organizowane są spotkania z pisarzami. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością biblioteki. 

Więcej...

Wielu nauczycieli przewinęło się przez naszą szkołę. Jedni na krótko, inni wieloletnią pracą zostawiając trwały ślad. Zachęcamy do zapoznania się z nazwiskami nauczycieli, którzy pracowali lub pracują w naszej szkole.

Więcej...

Każda miejscowość ma swoją historię i tradycje. Możemy pochwalić się piękną historią naszej Brzózy. W przewodniku przedstawiamy miejsca warte zobaczenia.

Więcej...

Go to top