Oferta szkoły

Nasi uczniowie biorą co roku udział w wielu konkursach i zawodach sportowych osiągając sukcesy. Więcej o ofercie naszej szkoły niżej.

 

Przydatne linki

Logowanie do dziennika elektronicznego

Platforma e-learningowa szkoły

 

Dla uczniów i rodziców

Telefon wsparcia 511 652 812 poradnia pn. i wt. 18-20 

 

 

Marzec 2017

Zawitała, zagościła wiosna piękna i radosnaW marcu, w naszej świetlicy zrobiło się kolorowo i słonecznie. Dzieci wykonywały wiosenne prace plastycznie. Aby jak najładniej przywitać wiosnę  - pojawiły się tulipany z rolek po papierze toaletowym, kolorowe ptaszki w oknach i piękne wiosenne motyle, zdobiące drzwi do świetlicy.

 

W powietrzu czujemy zbliżającą się WIOSNĘ. W ogródkach pojawiły się pierwsze kwiatki – przebiśniegi, krokusy i prymulki. U nas w świetlicy  też Wiosna tuż, tuż.. Dzieci tworzyły  przebiśniegi  różnymi technikami: wyklejanie plasteliną,  malowanie farbami oraz wyklejanie białą i zieloną włóczką.

 

 Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczą działalności szkoły dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole, przede wszystkim ze względu na organizację dojazdu do szkoły.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach  lekcyjnych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki własnej oraz rekreacji.

Do zadań świetlicy należy :

 1. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju,
 2. organizowanie nauki własnej i pomocy w nauce,
 3. zapewnienie opieki wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanka właściwego zachowania w szkole, domu i środowisku lokalnym,
 4. wdrażanie do pożytecznego organizowania czasu wolnego,
 5. rozwijanie samodzielności i samorządności,
 6. współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej.

Organizacja pracy świetlicy:

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 osób.
 4. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły.
 5. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz dziennego planu zajęć. 

Wychowankowie świetlicy:

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie  dojeżdżający z edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Opieką mogą być również objęci uczniowie nie zapisani do świetlicy po uzgodnieniu z  Dyrektorem Szkoły.
 3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów)  dziecka.
 4. Wychowankowie  są współgospodarzami świetlicy. Ich prawa i obowiązki wynikają z potrzeb i zadań świetlicy.

 

Oferta szkoły

Nasza szkoła mieści się w budynku usytuowanym blisko zabytkowego parku. Jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom. W szkole pracuje doświadczona kadra pedagogiczna.

Więcej

 

Z historii szkoły

Źródła historyczne mówią, że od dawnych czasów istniała w Brzózie szkoła parafialna. W 1595 roku posiadała dom z ogrodem. Rektora i kantora utrzymywał ówczesny pleban dając 4zł rocznie.

Więcej

 

Z dziejów Brzózy

Brzóza to duża wieś leżąca na skraju Puszczy Kozienickiej. Pierwsze wzmianki o Brzózie sięgają wieku XIV, w którym to czasie wieś była królewszczyzną.

Więcej

Biblioteka Publiczna aktywnie współpracuje z naszą szkołą. Prowadzone są lekcje biblioteczne, organizowane są spotkania z pisarzami. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością biblioteki. 

Więcej...

Wielu nauczycieli przewinęło się przez naszą szkołę. Jedni na krótko, inni wieloletnią pracą zostawiając trwały ślad. Zachęcamy do zapoznania się z nazwiskami nauczycieli, którzy pracowali lub pracują w naszej szkole.

Więcej...

Każda miejscowość ma swoją historię i tradycje. Możemy pochwalić się piękną historią naszej Brzózy. W przewodniku przedstawiamy miejsca warte zobaczenia.

Więcej...

Go to top